CSC Fornyelse

CSC er den internationale konvention for sikre containere. CSC-mærkaten skal indeholde alle oplysninger om containeren, såsom: B. Type, fabrikant, godkendelsesnummer (også vigtigt for told), byggeår, serienummer, vægt og mærkatens gyldighedsdato.

Udvidelser til CSC-testen skal finde sted senest fem år efter den første test og må kun udføres af specialiserede virksomheder, der er godkendt til dette formål.

I CHS Container Group finder du blandt andet specialiserede virksomheder autoriseret af DNV GL.

Beholdere uden gyldigt CSC-mærkat må ikke transporteres i international trafik. CHS Container-gruppens specialpersonale er altid klar til at give kunderne rådgivning og assistance om hele emnet "CSC".